Organ Service

V současnosti se firma Organ Service zabývá především komplexním restaurováním píšťalových varhan, harmonií, hudebních automatů a dalších unikátních klávesových hudebních nástrojů všech systémů a konstrukcí.

Mnohaleté zkušenosti, odborné vzdělání pracovníků našeho týmu a velmi vysoké nároky na kvalitu odvedené práce nás dnes řadí na přední místa v tomto oboru v tuzemsku i zahraničí. K restaurování památkově chráněných nástrojů nás opravňuje licence Ministerstva kultury ČR.

Doplňkovým programem je výroba moderních digitálních MIDI flašinetů a hudebních automatů pod značkou Roháč – Juráň.

Provádíme pravidelný servis a ladění významných varhan, komplexní restaurování i výrobu nástrojů nových. Jsme schopni nabídnout našim zákazníkům maximální míru individuálního a flexibilního přístupu ke každé zakázce, preciznost a provedení všech prací na světové varhanářské úrovni.

Vyvinuli jsme digitální patentově chráněný řídicí elektronický systém varhan s jedinečnou strukturou ovládání, který využívá nejmodernější technologie a materiály.

Ctíme a praktikujeme především tradiční ruční řemeslné pracovní postupy dlouhodobě osvědčené našimi předky. Využíváme ale i současné restaurátorské materiály a novodobé technologie.

K dispozici máme moderní dřevoobráběcí a kovoobráběcí strojní zařízení i s CNC vybavením, osmisetlitrovou napouštěcí petrifikační lázeň, skladové úložné prostory, lakovnu se vzduchovou rekuperací s multifunkčním využitím a mnoho dalších speciálních strojů, nářadí a měřicích přístrojů.

Naše dílenské montážní prostory jsou vybavené řiditelnou klimatizační technikou, která nám při práci umožňuje nastavit podmínky shodné s těmi v depozitářích. U nástrojů převezených k restaurování tak nedochází k poškození vlivem teplotních a vlhkostních změn.