← Zpět

Restaurování varhan u sv. Mořice Olomouc (2020-23)

Na této zakázce jsme se podíleli subdodavatelsky pro Slovinskou firmu Škrabl (cca. 5000 hodin práce).

Naše firma provedla celkovou demontáž, dokumentaci, zabalení a uskladnění varhan před odvozem k renovaci do Slovinska.

Při opětovné montáži jsme provedli sestavení barokního Englerova stroje – mechanické tónové a rejstříkové traktury, intonaci a ladění.

Konzervaci varhanní skříně a restaurování hlavy barokního hracího stolu.

Z nových zařízení jsme vyvinuli a vyrobili speciální mikroprocesorem řízený elektrický tahač tónové traktury barokního pedálového stroje a elektricky stavitelnou varhanní lavici.