← Zpět

Flétnové hodiny – Wichmann Vídeň (1814-18 ?)

          Varhanový stroj z počátku 19. století vyrobený Friedrichem Wichmannem z Vídně je součástí mobiliáře Státního hradu ve Šternberku. V empírové skříni se zlacenými ozdobnými fragmenty je v korunní části vsazen samostatný hodinový stroj se čtvrťovým odbíjením. Uvnitř skříně je vestavěn varhanový flétnový stroj se 42 vertikálně uloženými dřevěnými píšťalami. Wichmann byl velmi nadaný hodinář a jeho důmyslné varhanové mechanizmy předčí i některé hudební automaty z počátku 20. století. Délka skladby zde není omezena jedním otočením válce, neboť hřebíčky jsou na válci osázeny ve spirále. Při hře se válec posouvá a každá skladba má tak délku jeho šesti otočení, což jsou téměř 4 minuty. Zachovalo se i 30 kusů hracích válců, které jsou osazené repertoárem Mozarta, Rossiniho a dalších význačných skladatelů.    

          Nástroj byl komplexně zrestaurován v roce 2007 a je plně funkční. Je možné si jej poslechnout během pravidelných prohlídek hradu.