← Zpět

Restaurování varhan na zámku v Lánech – E. F. Walcker (1869)

Jedná se o jediné varhany postavené touto významnou německou varhanářskou firmou na území České republiky v roce 1869, které byly již v době svého vzniku v mnoha směrech unikátní (opus nástroje 248). Od roku 1921 je zámek majetkem státu a stal se oficiálním letním sídlem československých a českých prezidentů. Generální rekonstrukci tohoto nástroje jsme provedli mezi lety 2019-20.

Bližší podrobnosti i zajímavosti jsou uvedeny v Restaurátorské zprávě v příloze.