← Zpět

Přestavba varhan v kostele Cyrila a Metoděje v Olomouci – Rieger (1932)

Umělecký koncertní nástroj vyrobený pod opusovým číslem 2496 je katalogový výrobek firmy Rieger z roku 1932. Mezi lety 2018-20 byl demontován, odvezen a komplexně zrestaurován. Původní pneumatická traktura byla přestavěna na elektrickou bezkontaktní a modernizován byl i hrací stůl varhan. Rejstříková dispozice byla doplněna o dvě nové vzdušnice s jazykovými rejstříky + zvony chrámové.