← Zpět

Restaurování a modernizace hracího stolu varhan v kostele N.P.M. v Kyjově – Rieger (1936)

Koncertní nástroj byl postavený krnovskou firmou Rieger pod opusovým číslem 2735. Na restaurování jsme se podíleli dodáním elektrické traktury a renovací hracího stolu varhan v roce 2015