← Zpět

Restaurování a modernizace hracího stolu + elektrické traktury varhan na Velehradě – Rieger Kloss (1963)

Tento významný koncertní nástroj byl postavený pro velehradskou baziliku národním podnikem ZÁVOD VARHANY KRNOV, dle dispozičního návrhu Prof. Dr. Jiřího Reinbergera, Ing. Oty Veverky a Zdenka Světlíka v roce 1963.

Na jeho restaurování jsme se podíleli jako subdodavatel v roce 2012.