← Zpět

Rekonstrukce varhan v kostele N.P.M. ve Valašském Meziříčí – RIEGER-KLOSS (1958)

Varhany postavila v padesátých letech krnovská továrna na varhany pod opusovým číslem 3247. Nástroj byl rekonstruován mezi lety 2009-10. Byl vyroben nový mobilní koncertní hrací stůl, provedena přestavba pneumatické traktury na elektrickou a rozšíření dispozice digitálními rejstříky.