← Zpět

Restaurování a modernizace varhan v kostele N.P.M. v Klokotech u Tábora – Č. Skopek (1938)

Na varhany v tomto impozantním poutním kostele si údajně občas zahrál i A. Dvořák. Do barokní varhanní skříně (za použití části původních píšťal) ale v roce 1938 postavil nové pneumatické varhany místní varhanář Čeněk Skopek. Vzhledem k poruchovosti použitého pneumatického systému jsme tak mezi lety 2005-06 při celkové rekonstrukci varhan ovládací systém částečně zmodernizovali vložením elektropneumatického mezirelé. Zároveň jsme zhotovili vzhledovou kopii Skopkova hracího stolu s moderní elektronickou výbavou a rozšířili rejstříkovou dispozici o digitální hlasy.