Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Šumperk – restaurování varhan v kostele N.P.M. v Šumperku 2005

zpět