Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

O firmě Organ Service

Počátky činnosti firmy sahají do roku 1987, kdy jsme prováděli běžný varhanářský servis, opravy harmonií a hudebních automatů. Tomu předcházelo i úplné odborné vzdělání našich pracovníků ve varhanářském oboru.

Po roce 1989, vzhledem k novým možnostem v podnikání, začala postupná výstavba nových dílen, vlastní konstrukční vývoj a tím i rozšíření nabízených činností ve varhanářském oboru.

V současnosti je nosným programem naší firmy restaurování a rekonstrukce historických nástrojů, k čemuž nás opravňuje licence Ministerstva kultury ČR v Praze. Naše dílenské prostory jsou vybavené řízenou klimatizační technologií firmy Carel-USA, která umožňuje nastavit shodné klimatické podmínky jako v depozitářích. U převezených nástrojů tak nedojde k poškození vlivem teplotních a vlhkostních změn.

Provádíme také pravidelný servis významných nástrojů a výrobu nástrojů nových s unikátním patentově chráněným systémem, využívajícím nejmodernější technologie a materiály. Jsme schopni nabídnout zákazníkům maximální míru individuálního a flexibilního přístupu ke každé zakázce, preciznost a provedení všech prací na světové varhanářské úrovni.

Na výrobcích obsahujících elektronické komponenty spolupracujeme s firmou AUDIC, jejíž stránky si můžete prohlédnout zde.