Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Rekonstrukce

Rekonstrukce varhan, hudebních automatů a harmonií

Naše firma se vždy snaží při rekonstruování nástrojů využít co nejvíce možných komponentů a součástí původních varhan, u kterých je po přestavbě předpokládaná životnost alespoň dalších cca. 60 roků. A to jednak z pietních důvodů, kdy považujeme za důležité ctít poctivě provedenou práci našich předků, tak z důvodu vyzrálosti již použitých materiálů, které v daném prostoru přežily mnoho desetiletí a jsou již stabilizovány. Některé součásti varhan mohou mít životnost i několik staletí, pokud byly kvalitně vyrobeny, uchráněny před diletanty a jinými škůdci a jsou odborně renovovány.