Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Žalkovice - restaurování varhan v kostele sv. Mikuláše - 2008

zpět