Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Stavba varhan pro aulu právnické fakulty MU v Brně - 1994

zpět