Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Rekonstrukce varhan v Sádku u Poličky - 1997

zpět