Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Rekonstrukce varhan v Klokotech u Tábora - 2005

zpět