Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Fr. Kolb (1906)

zpět