Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Flašinet 1932 (neznámý výrobce)

zpět