Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Nový flašinet - model 11 (pohyblivé figurky + světelné efekty)

zpět