Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Nový flašinet - model 12 (mnoho variant řešení)

zpět