Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Restaurování fyzharmoniky - zámek Jánský vrch - 2003

zpět