Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů

Pianoharmonium - V. Tuček 1890

zpět